Picture
W Polsce istnieje wiele terenów zagrożonych powodzią. Niejednokrotnie w historii zdarzyło się, że tysiące ludzi utraciło swoje dobytki z powodu zalania. Okna i drzwi przeciwpowodziowe mogą skutecznie powstrzymać wodę przed wtargnięciem do środka domu. Ich konstrukcja wymaga specjalistycznej wiedzy i testów, które zagwarantują, że okna nie przepuszczą wody, ale to nie wszystko. Park maszynowy musi być dostosowany do standardów okien przeciwpowodziowych, które składają się z okucia, profilu, szyby i nawiewników. Wszystkie elementy okna muszą być wykonane i zamontowane w sposób bardzo szczelny. Materiały, z których są one wykonane muszą wykazywać dużą odporność na związki znajdujące się w wodzie.
Okna przeciwpowodziowe muszą mieć w taki sposób rozmieszone miejsca ryglowania, zaczepy przeciwwyważeniowe i rolki ryglujące, aby powstrzymać wodę przed wtargnięciem do środka. Okna przeciwpowodziowe należą do typu rozwierno-uchylnego. Zaletą tego rodzaju okien jest wytrzymałość przed naporem wody powodziowej. Specjalistyczne okucia gwarantują solidność i szczelność okien. Występują w tym typie małe odstępy pomiędzy miejscami ryglowania, które powstały w wyniku zastosowania środkowych zamknięć. Okna i drzwi przeciwpowodziowe muszą przejść pozytywnie testy, których norma wskazuje na stawienie oporu 0,5 poziomowi wody przy przeciekaniu wody w ilości największej – 240 litrów na dobę. Odrębnie potwierdzaną szczelnością okna na wodę określa poziom, do którego nie następuje przeciekanie wody do wewnątrz.


 


Comments
Leave a Reply