Picture
Podpisujemy ją z właścicielem mieszkania, które chcemy zakupić. W ten sposób mamy gwarancję, że właściciel nie znajdzie innego zainteresowanego i nie zmieni kwoty sprzedaży. W tym czasie my dokańczamy formalności związane z zaciągnięciem kredytu w banku.
Przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń, które konieczne są do przedstawienia przy ubieganiu się o kredyty hipoteczne, może zacząć się jeszcze zanim znajdziemy upragnione lokum do zamieszkania. Wtedy w banku czekają tylko na przyniesienie umowy przedwstępnej, która będzie świadczyć o znalezieniu odpowiedniego mieszkania.

Zwróćmy uwagę, które zapisy są bardzo istotne przy podpisywaniu umowy przedwstępnej. W dokumencie powinien znaleźć się zapis dotyczący przedmiotu sprzedaży, konsekwencji zerwania umowy przez każdą ze stron oraz tego, czy sprzedaż dotyczy także współwłasności ścian zewnętrznych i udziału w gruncie. Bardzo ważne jest, aby sprawdzić osobę figurującą w umowie jako sprzedawca – czy ma ona prawo do sprzedaży nieruchomości.

Naszym obowiązkiem jest zbadanie zapisów księgi wieczystej naszej nieruchomości. Jeśli jest to mieszkanie spółdzielcze to należy sprawdzić, czy nie ma braków opłat czynszowych. Umowa podpisywana z deweloperem wymaga dużej uwagi i precyzji, gdyż jej podpisanie wiąże się z zobowiązaniem terminowej wpłaty pierwszej raty za mieszkanie. Jeżeli z jakichś przyczyn nie dojdzie do terminowej zapłaty, wtedy pierwsza wpłata przepada.

Wcześniej otrzymujemy informacje z banku o tym, że kredyty hipoteczne zostały przyznane, jednak uruchomienie środków następuje jakiś czas później. W związku z tym, w zależności, czy jest to umowa z deweloperem, czy też na mieszkanie z rynku wtórnego, musimy oszacować realny termin przelania określonej sumy pieniędzy na konto sprzedającego.


 
 
Picture
W Polsce istnieje wiele terenów zagrożonych powodzią. Niejednokrotnie w historii zdarzyło się, że tysiące ludzi utraciło swoje dobytki z powodu zalania. Okna i drzwi przeciwpowodziowe mogą skutecznie powstrzymać wodę przed wtargnięciem do środka domu. Ich konstrukcja wymaga specjalistycznej wiedzy i testów, które zagwarantują, że okna nie przepuszczą wody, ale to nie wszystko. Park maszynowy musi być dostosowany do standardów okien przeciwpowodziowych, które składają się z okucia, profilu, szyby i nawiewników. Wszystkie elementy okna muszą być wykonane i zamontowane w sposób bardzo szczelny. Materiały, z których są one wykonane muszą wykazywać dużą odporność na związki znajdujące się w wodzie.
Okna przeciwpowodziowe muszą mieć w taki sposób rozmieszone miejsca ryglowania, zaczepy przeciwwyważeniowe i rolki ryglujące, aby powstrzymać wodę przed wtargnięciem do środka. Okna przeciwpowodziowe należą do typu rozwierno-uchylnego. Zaletą tego rodzaju okien jest wytrzymałość przed naporem wody powodziowej. Specjalistyczne okucia gwarantują solidność i szczelność okien. Występują w tym typie małe odstępy pomiędzy miejscami ryglowania, które powstały w wyniku zastosowania środkowych zamknięć. Okna i drzwi przeciwpowodziowe muszą przejść pozytywnie testy, których norma wskazuje na stawienie oporu 0,5 poziomowi wody przy przeciekaniu wody w ilości największej – 240 litrów na dobę. Odrębnie potwierdzaną szczelnością okna na wodę określa poziom, do którego nie następuje przeciekanie wody do wewnątrz.